Yoga brengt je van ....daar en dan....straks en later....als en ooit,

naar hier en nu.

 

 

_____LESGELD________________________________________________________________________

 

De eerste les is een gratis proefles. De daarop volgende 3 lessen zijn nog vrijblijvend. Je betaalt deze lessen maar je zit nog nergens aan vast. Wil je na deze periode blijven deelnemen, dan hanteer ik een opzegtermijn van een volle maand.

Ieder les-jaar bestaat uit 35 lessen, onderverdeeld in 5 blokken van elk 7 lessen. Meestal samenvallend met 2 kalendermaanden.

 

Het lesgeld voor de lessen van 1 uur bedraagt € 55,00 per blok.

Het lesgeld voor de woensdagochtendlessen bedraagt € 59,00 per blok

Het lesgeld voor de donderdagochtendles van 10:30 bedraagt €63,00 per blok.

Het lesgeld voor de dinsdagavondlessen van 1.5 uur bedraagt € 83,50 per blok.

 

De week waarin we met een lesblok starten, kun je het lesgeld contant mee brengen of overmaken op NL20 RABO 0103-6788-24  t.n.v. G. van Heugten, onder vermelding van je naam, lesdag en lestijd.

 

Tijdens de zomerstop betaal je geen lesgeld (voor vakantie periodes verwijs ik je naar pagina NIEUWS).

 

Bij ziekte of andere redenen waardoor je de les niet kunt volgen, blijf je lesgeld verschuldigd. Wel heb je de mogelijkheid gemiste lessen in te halen. Dat kan dezelfde week op een andere dag of tijd of op een later tijdstip. Wanneer je dit op tijd aangeeft vergroot je de kans de les op een voor jou ideaal

moment in te halen. Bovendien kan ik dan een andere cursist, die misschien op een inhaalplek in jouw groep wacht, nog tijdig waarschuwen.


Als je door omstandigheden gedurende een langere periode de lessen moet missen kun je tijdelijk opzeggen met inachtneming van de normale opzegtermijn. Je loopt dan wel het risico dat je plek in de groep niet meer vrij is als je weer deel wilt nemen. Je kunt er ook voor kiezen het lesgeld door te betalen, je plek blijft dan gereserveerd.